Blokelių EDP deklaracijos

08.10.2021

„Bauroc“ yra pirmasis statybinių blokelių gamintojas Baltijos šalyse, kurio produktams išduotos Produkto poveikio aplinkai deklaracijos (EPD – Environmental Product Declaration)

Statybinių medžiagų poveikio aplinkai deklaracijų tikslas yra pateikti konkretų, skaitinį medžiagų poveikio aplinkai vertinimą, nurodyti vadinamąjį CO₂ pėdsaką per visą statybinių medžiagų gyvavimo ciklą nuo jų pagaminimo iki pakartotinio panaudojimo ir utilizavimo. Apskaičiuoti ir EPD sertifikatuose nurodyti statybinių medžiagų poveikio aplinkai rodikliai yra būtini atliekant pastatų, atitinkančių žaliųjų sertifikatų reikalavimus (BREEAM, LEED, DGNB ir kt.) LCA (Life Cycle Accessment) vertinimą, t. y. vertinant pastatų poveikį aplinkai.

„Bauroc“ produktų poveikio aplinkai rodikliai deklaruojami nurodant CO₂ kg ekvivalentą vienam kubiniam metrui produkto (kg CO₂e/m³). Skaičiavimai atlikti taikant LCA analizės metodą pagal tarptautinius standartus EN 15804: 2012 + A2: 2019, ISO 14025 / ISO 21930. Poveikio aplinkai vertinimą atliko LCA ekspertė Anni Oviir, o rezultatų teisingumą patvirtino nepriklausomi ekspertai.

Atlikę poveikio aplinkai vertinimą, patvirtinome savo įsitikinimą, kad ekologiškumas ir mažas CO₂ pėdsakas yra didelis akytojo betono, kaip unikalios statybinės medžiagos, privalumas. Mūsų produktų poveikis aplinkai yra mažas dėl to, kad pagrindines žaliavas įsigyjame netoli gamyklos, taip pat dėl to, kad jie nedaug sveria, nes jiems pagaminti sunaudojama mažai išgaunamų žaliavų, palyginti su kitais, daug kartų tankesniais statybiniais blokeliais.

„Bauroc“ blokelių ir armuotų gaminių (sąramų, plokščių) poveikio aplinkai deklaracijas skelbia patvirtintas EPD registratorius The Building Information Foundation RTS sr. svetainėje https://cer.rts.fi/en/rts-epd/. Kopijas taip pat galima atsisiųsti iš „Bauroc“ svetainės: https://bauroc.ee/sertifikaadid/epd-sertifikaadid/