Projektuotojui

Svoris

bauroc gaminių maksimalus transportavimo svoris gamykloje yra 1,3 kartus didesnis už sausą masę (įskaičiuojamas taip pat ir paletės bei įpakavimo svoris). Pavyzdžiui, bauroc gaminių, kurių sausoji masė yra 450 kg/m³ transporto svoris yra 600 kg/m³.

Svorio apskaičiavimas

Nustatant konstrukcijų dimensijas, bauroc svoris yra bent jau 1,1 karto didesnis už sausąją masę.

bauroc cheminės savybės

Pagal savo chemines savybes bauroc yra šarminė medžiaga. Jos cheminį pagrindą formuoja kalcio hidrosilikatas. Dėl autoklavavimo akytojo betono cheminė struktūra skiriasi nuo paprasto betono, nes kalkės ir smulkiai susmulkintas smėlis autoklave tarpusavyje chemiškai reaguoja. Dėl reakcijos susidaro kalcio hidrosilikatas,kuris teigiamai paveikia slėgio ir šalčio atsparumą, sumažina susitraukimus.

Apimties pakitimai 

Taip, kaip ir visuose betonuose, taip pat ir autoklavuotame akytame betone galime pastebėti dėl drėgmės svyravimo atsiradusius tūrio pakitimus bei susitraukimus.
bauroc akytojo betono susitraukimas yra mažesnis už normatyvuose leidžiamą 0,3 % (0,3 mm/m), jei drėgmės kiekis nuo prisotintos būsenos (~60 %) krenta iki likutinės drėgmės (4 – 6 %). Realiose konstrukcijose, tokiose kaip bauroc blokų siena, apskaičiuojant susitraukimą galima naudoti išraišką 0,2% (0,2 mm/m). Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, jog akytojo betono susitraukimas yra pastebimai didesnis, jei konstrukcijos drėgmės kiekis nukrenta žemiau 3%. Todėl reiktų vengti konstrukcijos džiovinimo labai intensyvia džiovinimo priemone.

Valkšnumas

Norint apskaičiuoti dėl ilgalaikio krūvio susidariusias deformacijas, reikia atsižvelgti į valkšnumo įtaką. Elastingumo modulis krūvio metu yra du kartus mažesnis palyginus su trumpalaikio krūvio elastingumo moduliu.

Terminis plėtimasis

Akytojo betono linijinio terminio plėtimosi koefi cientas yra 8 × 10-6/K, kuris yra šiek tiek mažesnis nei betono ar plieno (betono 1,2 × 10-5/K, o plieno 1,0 … 1,4 × 10 6/K).

Sąlytis su kitomis medžiagomis

Metalai
Kadangi bauroc yra akyta medžiaga, joje esanti rūgštis ir galima drėgmė gali palyginus laisvai persikelti į su bauroc sujungtą neapsaugotą metalą ir sukelti koroziją. Todėl geležis turėtų būti apsaugota nuo korozijos (reikia nudažyti) arba reikia naudoti nerūdijantį plieną ar aliuminį.

Mediena
Išgaruojanti statybų periodo ir technologinė drėgmė gali pažeisti medines konstrukcijas, kurios turi tiesioginį kontaktą su akytuoju betonu. Kad to išvengtumėte, medžio konstrukcijas (stogo ir lubų sijas, vidinius apvadus) reiktų atskirti nuo akytojo betono su atitinkamo dydžio drėgmės izoliacija (bitumo ritininė medžiaga).

bauroc ir aplinka

bauroc kaip gyvenamosios aplinkos medžiagą pagal jos cheminę sudėtį galima prilyginti betonui. Jis neišskiria į aplinką nuodingų dujų ar nuodingų junginių. bauroc kaip gyvenamosios aplinkos medžiagą pagal jos cheminę sudėtį galima prilyginti betonui. Jis neišskiria į aplinką nuodingų dujų ar nuodingų junginių.

Įtaka mikroklimatui patalpose

Pagal Suomijos vidaus apsaugos ministerijos užsakymą yra atlikti tyrimai apie paviršiaus dangos ir statybinių medžiagų įtaką mikroklimatui. Pagal juos yra nustatyta oro kontrolės ir projektavimo vertybių klasifi kacija, taip pat ir instrukcijos, kaip pasiekti šioms klasėms nustatytus reikalavimus.

Paviršiaus dangos medžiagų taršos klasifikacija nustato reikalavimus medžiagoms, kurios yra naudojamos darbo ar gyvenamosiose patalpose, suskirstant medžiagas į tris klases pagal taršos medžiagas (lakūs organiniai junginiai, kancerogenai ir t.t.). Pavojingiems lakiesiems junginiams yra nustatytos normos, taip pat yra nustatytos normos medžiagų kvapui.

Pagal tyrimo rezultatus akytasis betonas yra pripažintas kaip tinkamas ir priskiriamas prie aukščiau paminėtos taršos klasifi kacijos geriausiosios klasės. Toje pačioje klasėje dar yra tokios medžiagos kaip natūralus akmuo, plyta, stiklas, mediena.

Biologinės savybės

bauroc akytasis betonas yra gaminamas iš mineralinių medžiagų. Todėl jis nepūna ir nepelyja.

Ekologinės savybės

bauroc pagrindinės žaliavos yra mineralinės medžiagos: smėlis, kalkės ir cementas. Priedu gaminimui dar yra naudojamas ir natūralus gipsas.

Gaminant bauroc produkciją susidariusias iki autoklavinės atliekos surenkamos ir panaudojamos kaip žaliava tolimesniam technologiniam procesui, o bauroc produkcijos likučiai po autoklavinio proceso susmulkinami ir naudojami skaldai arba sausų mišinių gamybai.

Atliekas iš bauroc gaminių galima naudoti pakartotinai, gabalų ar susmulkintam pavidale kaip užpildas šilumos izoliacijai arba absorbentui užterštos vietovės valymui.

Spinduliavimo savybės

Radiacijos apsaugos centras matuoja statybinių medžiagų radioaktyvumą, kuris daugiau ar mažiau būdingas visoms statybinėms medžiagoms ir nustato skirtingų medžiagų spinduliavimo lygį patalpose.
Matavimo metu yra fi ksuojamas kalio K40, radžio Ra226 ir torio Th232 izotopų tūris (Bg/kg). Sanitariniame normatyve yra nustatyta, kad statybinių medžiagų gamos indeksas turi būti mažesnis nei 1.

formule

Šis rodiklis akytajam betonuj bauroc sudaro tik 15 – 20% nuo leistinų normų. bauroc akytojo betono atitinkamas rodiklis yra žymiai mažesnis nei leidžiamas dydis.