Socialinė atsakomybė

Parama naujo priestato statybai

UAB Bauroc 2024 metų vasario mėnesį nusprendė paremti VŠĮ Taikos kelias. Tai organizacija užsiimanti nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų psichologine ir socialine reabilitacija, taip pat teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas. Suteikėmė silikatinius silroc 250mm blokelius ir klijus jiems. Blokeliai bus naudojami naujo priestato, skirto atsargoms laikyti, statybai. Statyba vykdoma Gurgždžių kaime, Juknaičių sen., Šilutės rajone.