Statybų fizika

Naujų būstų kokybė

Tartu universiteto Visuomeninės geografijos katedrai atliekant tyrimą „Talino ir jo apylinkių savivaldybių bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos urbanizacijos kontekste“, be kitų temų buvo tiriama žmonių nuomonė apie būsto kokybę („Statybų bumo metu nukentėjo pasatų kokybė ir vidaus klimatas“, 180 l.). Jame pateikti įvairūs trūkumai, susiję su per pastaruosius 10 metų pastatyto būsto kokybe.

Būdingi trūkumai:

  • bloga šilumos izoliacija,
  • brangus šildymas,
  • patalpose tvanku,
  • 50% išorinių sienų padengta pelėsiais,
  • nepakankama garso izoliacija.

Pats pavojingiausias trūkumas yra pelėsio susidarymas ant vidinio sienų paviršiaus, kadangi tai daro tiesioginę įtaką žmogaus sveikatai. Tyrime nebuvo pateiktos pelėsio plitimo priežastys. Pelėsiai gali susidaryti sienose, kurias statant, buvo priimti neteisingi statybiniai sprendimai, pavyzdžiui, pasirenkant papildomą apšiltinimą, išorinį tinką ar ventiliacijos sistemą.
Lietuvoje, siekiant pagerinti mikroklimato kokybę, priimta higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“. Šių normų turi laikytis juridiniai ir fiziniai asmenys, projektuojantys technologijas, kurios įtakoja šiluminę aplinką, ir kontroliuoja gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų šiluminę aplinką bei jos poveikį žmogaus sveikatai.